اخبار

1397/9/20 سه‌شنبه جلسه جمع خوانی کتاب «رفاقت به سبک تانک« در کتابخانه شهید بهشتی برگزار شد: جلسه جمع خوانی کتاب «رفاقت به سبک تانک« در کتابخانه شهید بهشتی برگزار گردید.  به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر به همت کتابخانه شهید بهشتی جلسه جمع خوانی کتاب با حضور جمعی از دانش آموزان مدرسه حافظ برگزار گردید. در این جلسه که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت کتاب «رفاقت به سبک تانک« نوشته داوود امیریان توسط هشت نفر از دانش آموزان جمع خوانی شد. در پایان دانش آموزان خواستار برگزاری این جلسه به صورت ماهانه در کتابخانه شدند.