اخبار
نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز  برگزار شد.

نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز  برگزار شد.

نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز  برگزار شد.
1397/9/25 يكشنبه با حضور کودکان اعضاء کتابخانه نشست قصه گویی در کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز برگزار شد. نشست قصه گویی کتاب «قصه دوستی» با حضور اعضا کودک در محل کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر با توجه به اهمیت قصه گویی و نقش آن در پیوند کودکان به خواندن و دنیای کتاب  نشست قصه گویی کتاب « قصه ی دوستی » نوشته قدمعلی سرابی، با حضور جمعی از اعضاء کودک دربخش کودک کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز برگزار گردید.

کلثوم عالی پور مسول کتابخانه عمومی شهدای سپاه بنه گز در این باره بیان نمود: قصه گویی و روایتگری یک روش تعلیمی و انتقال مفاهیم ارزش هاست و برای پررنگ نمودن و اهمیت کتاب و کتابخوانی در کودکان با روش قصه گویی و خلق قصه توسط خودشان با محوریت قرار دادن کتاب به تاثیر گذاری آن برکودکان استفاده نماییم.

وی افزود: اجرای برنامه قصه گویی به طور مستمر توسط کودکان با استفاده از کتب بخش کودک با توجه به رده سنی آنان در کتابخانه برگزار می شود.