اخبار
هادی اخلاقی بخشدار فرهنگی بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی از کتابخانه آیت الله قمی بازدید کرد.

هادی اخلاقی بخشدار فرهنگی بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی از کتابخانه آیت الله قمی بازدید کرد.

هادی اخلاقی بخشدار فرهنگی بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی از کتابخانه آیت الله قمی بازدید کرد.
1397/10/15 شنبه کتابخانه عمومی آیت الله قمی شنبه برگزار کرد برنامه های متنوع فرهنگی با حضور بخشدار رضا مقاتلی بخشدار فرهنگی بخش شنبه و طسوج شهرستان دشتی به همراه چند تن از مسئولین محلی بخش از کتابخانه آیت الله قمی بازدید کرد. به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی استان بوشهر، در طی این بازدید برنامه هایی چون سرودهای انقلاب، نمایش عروسکی، معرفی کتاب و شاهنامه خوانی توسط اعضای بخش کودک این کتابخانه اجرا شد.

رضا مقاتلی بخشدار شنبه با اظهار رضایت از فعالیت های فرهنگی این کتابخانه گفت: در سالهای اخیر کتابخانه عمومی توانسته است بر اغلب فعالیتهای فرهنگی این شهر تأثیر بسزایی را داشته باشد.

وی از اقدامات مستمر کتابخانه  تقدیر کرد و از شهرداری و سایر نهادهای فرهنگی دعوت کرد تا در اجرای هرچه بهتر این برنامه ها، کتابخانه عمومی را مورد حمایت خود قرار دهند.

غلامی مسئول کتابخانه عمومی آیت الله قمی شنبه نیز از حمایت های همیشگی بخشدار فرهنگی شنبه تشکر کرده و موثر بودن فعالیت های این مرکز فرهنگی را بدلیل کمکها و پشتیبانی های وی و سایر مسئولین محلی عنوان کرد.